Plastika

Plastika u širini:

-1,6 mt

Šifra 7901 (185 grama; )

Šifra 7801 (150 grama; )