Dugmad od prirodnog materijala

Dimenzije i minimalne količine:

l-14(9mm) ; minimum: 17000 komada                   l-16(10mm); minimum: 13000 komada

l-18(11,5mm) ; minimum: 10000 komada                   l-20(13mm); minimum: 8900 komada

l-24(15mm) ; minimum: 6000 komada                   l-28(18mm); minimum: 4500 komada

l-32(20mm) ; minimum: 3000 komada                   l-36(23mm); minimum: 2500 komada

l-40(25mm) ; minimum: 2000 komada                   l-44(28mm); minimum: 1500 komada

l-48(30mm) ; minimum: 1500 komada                   l-54(34mm); minimum: 1000 komada

l-60 ; minimum: 500 komada